سنگ های قیمتی و خواص آن

این گروه سنگ‌هایی می‌باشند که به علت سختی و کمیاب بودنشان ارزش خیلی بالایی دارند و در مقایسه با گروه سنگ‌های نیمه‌قیمتی بسیار گران‌تر می‌باشند...